599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება

✔ კონტრაქტორის მიერ მოწოდებული პირველადი დოკუმენტების სრული ბუღალტრული დამუშავება.