599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმარება

✔  ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ეტაპებზე კონსულტაციები
✔  სარეგისტრაციო დუმენტების მომზადება
✔  ბიზნეს გეგმის შედგენა