599 933 227
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

სერვისები

პროფესიული ტრენინგები/პრაქტიკა

✔ ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების თეორიული კურსი
✔ ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების თეორიული კურსი
✔ ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების პრაქტიკული კურსი
✔ ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კურსი
✔ საბუღალტრო პროგრამა ორისი-ს შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
✔ საბუღალტრო პროგრამა ფინა-ს შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
✔ ასევე შესაძლებელია დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით სასურველი თეორიული და პრაქტიკული ინდივიდუალური და ჯგუფული კურსის შედგენა
✔ სტაჟირება