598 63 36 36

დაგვიკავშირდით

Info@fasgroup.ge

მოგვწერეთ

თბილისი, ი.აბაშიძის ქუჩა #51

გვეწვიეთ მისამართზე

საბუღალტრო მომსახურება

სერვისები

საბუღალტრო მომსახურება

პირველადი დოკუმენტების წარმოება

 

ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების პროგრამული აღრიცხვა

 

სალარო და საბანკო ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი

 

დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების, სასაქონლო-მატერიალური მარაგების, ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა და კონტროლი

 

პერიოდული ინვენტარიზაციის დაგეგმარება და შედეგების ანალიზი

 

საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა

ka_GEGeorgian