598 63 36 36

დაგვიკავშირდით

Info@fasgroup.ge

მოგვწერეთ

თბილისი, ი.აბაშიძის ქუჩა #51

გვეწვიეთ მისამართზე

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება

სერვისები

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება

არსებული პირველადი დოკუმენტების პროგრამული აღრიცხვა

 

საჭირო და არარსებული პირველადი დოკუმენტების იდენტიფიცირება

 

შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების შემოწმება და შედარება აღდგენილ ბუღალტერიასთან მიმართებაში

ka_GEGeorgian