598 63 36 36

დაგვიკავშირდით

Info@fasgroup.ge

მოგვწერეთ

თბილისი, ზ.ფალიაშვილის ქუჩა #92

გვეწვიეთ მისამართზე

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება

სერვისები

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება


არსებული პირველადი დოკუმენტების პროგრამული აღრიცხვა

 

საჭირო და არარსებული პირველადი დოკუმენტების იდენტიფიცირება

 

შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების შემოწმება და შედარება აღდგენილ ბუღალტერიასთან მიმართებაში

ka_GEGeorgian